Skrift på gravstein

Når det gjelder hva som skal stå på en gravstein velger de fleste å inkludere navn og datoer. Mange ønsker også å inkludere minneord, som er med på å sette et personlig preg på gravminnet. For at gravsteinen skal få et fint visuelt uttrykk, er det viktig å tenke på gravsteinens farge og steintype før skrifttype og farge velges. For eksempel om man velger en ru naturstein er det mer riktig å velge en skrifttype som fremstår tydelig.

Hvilken farge bør skriften være?

Man kan velge mellom flere farger på skriften. Svart, hvit, gull eller sølv. Vi anbefaler at det er kontrast mellom steinen og skriften, slik at det er lett å se hva som er skrevet. Bladgull i 22 karat, sølv og hvit synes godt på mørkere steiner, og svart farge egner seg til lysere steiner. Skriften graveres inn i steinen før fargen legges i.

Hvor mange navn kan man ha på en gravstein?

Hvor mange navn du kan ha på en gravstein kommer an på hvilken skriftstørrelse som velges og størrelsen på gravsteinen. Ønsker du å legge til et minneord vil dette oppta mer av plassen på stenen. Er du i tvil om hvilken stein du bør velge er vi behjelpelige med gode råd.

3389EF4357nyBF78

Høye og brede gravsteiner

Dersom det velges en høyere stein vil det være plass til flere navn ved senere anledning. Eksempler på dette er steinene 338 og 357. Har alle samme etternavn kan dette sentreres over fornavnene. Man kan også velge en stein med fokus på bredden. Dette gir deg muligheten til å “dele” steinen med to-fire navn på hver side av familiegravstedet.

Hvordan er holdbarheten på skriften?

Skriften holder seg godt i mange år. Noen farger trenger mer vedlikehold enn andre. Lakk holder for eksempel lenger enn bladgull. Hvor godt for eksempel gullfargen holder seg, påvirkes blant annet av forurensning. Ved å rengjøre gravsteinen 1-2 ganger i året, holder man steinen ren og det blir vanskeligere for smuss å feste seg.
Det er mange faktorer som spiller inn. Blant annet kommer det an på hvor på kirkegården gravsteinen står, om den er utsatt for sjø, vær og vind, eller om det er trær i nærheten. Det er mange klimatiske faktorer som spiller inn.

310

Må dekor og skrift være i samme farge?

Valg av farge på dekor og skrift er valgfritt. Vi ser at mange velger samme farge på skrift og dekor, mens andre har en farge på skriften og en annen farge på dekoren. Dette er helt opp til deg. Vi kommer gjerne med anbefalinger eller forslag til hvordan du kan sette sammen skrift og dekor.

Send forespørsel