Gravstein for urnegrav

Gravstein for urnegrav

Stadig flere velger urnegraver fremfor kistegraver. Dette kommer blant annet av at det er plassmangel på mange kirkegårder i Norge. Enkelte kirkegårder har kun urnegraver, men her vil det være lokale variasjoner. Man kan fortsatt velge mellom urnegrav eller kistegrav på de aller fleste kirkegårdene.

En urnegrav opptar omtrent halvparten av plassen til en kistegrav. Det er derfor flere kommuner som fremmer alternativet om urnegraver. Det blir stadig et økende press på kirkegårdene ettersom vi nå får flere eldre. Presset er allerede merkbart i mange kommuner, og det er spådd at dødsraten vil øke med så mye som 50% de neste 15 årene.

Er det egne regler for montering av gravstein på urnegraver?

Det er de samme reglene som gjelder for urnegraver som det er for kistegraver. Den eneste forskjellen er at gravsteinen har litt mindre mål. Mange kommuner har maksbredde på stein til urnegrav på 75 cm, mens maksbredde på stein til kistegrav er på 85 cm.

Er deres monumenter tilpasset kravene til Norske kirkegårder?

Alle våre modeller er utformet i forhold til norske krav. Vi sender også inn søknad til det lokale kirkekontoret for godkjenning av hver stein vi selger.

Kan man velge standardstørrelse på gravminnet selv om man velger urnegrav?

Det finnes ingen standardstørrelse når det kommer til gravminner, men vi har et krav om å holde oss innenfor målene: 75 cm. bredde og 80 cm. høyde.

Urnenedsettelse

Etter at kremasjonen har funnet sted, vil den som står ansvarlig for gravferden motta et brev med informasjon om når urnenedsettelsen finner sted. Dersom oppgitt dato eller tidspunkt ikke passer, kan man ta kontakt med Kirkens fellesråd for beramming av nytt tidspunkt.

 

 

Send forespørsel